Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego Voronet. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności określa zasady pobierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa w trakcie dokonywania zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem https://voronet.pl

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z serwisu i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, jest sklep internetowy Voronet z siedzibą w Dąbrówce (62-070), ul. Kasztanowa 5, NIP PL 9720593375
2. Sklep internetowy Voronet przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO“), oraz w zgodzie z innymi mającymi zastosowanie właściwymi przepisami prawa.
3. Administrator danych zbiera tylko informacje niezbędne do realizacji zamówienia i przekazane przez Państwa dane przechowuje w systemie informatycznym z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych.
4. Strona internetowa pod którą dostępny jest sklep internetowy Voronet, w tym proces logowania się Klienta do sklepu internetowego, zakładania konta Użytkownika, a także dokonywania zakupów, zabezpieczana jest poprzez stosowanie certyfikatu SSL (z ang. Secure Locked Layer).
5. Podczas dokonywania zakupów i rejestracji w serwisie sklep internetowy Voronet zbiera następujące dane osobowe:
a/ Imię i nazwisko,
b/ Adres na który należy przesłać zamówienie,
c/ NIP i adres działalności firmy do wystawienia dokumentu sprzedaży,  
d/ Numer telefonu,
e/ Adres poczty elektronicznej
f/ Kraj
Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody, jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
6. W celu realizacji umowy Administrator danych może udostępniać zebrane od Państwa dane podmiotom powiązanym i współpracującym z firmą Voronet (firmy kurierskie i przewozowe, operator systemów płatności). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
7. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
8. W trakcie realizacji transakcji, sklep internetowy Voronet nie zbiera informacji na temat kont bankowych swoich klientów. Całość procesu dokonywania płatności jest realizowana za pośrednictwem firmy obsługującej ten system przy użyciu bezpiecznej technologii transmisji danych.
9. Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na zapis do newslettera, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany tylko w celach marketingowych sklepu internetowego Voronet. Zgoda ta przez Państwa może być cofnięta w każdym czasie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
10.  Sklep internetowy Voronet jest uczestnikiem programu:
a/ "Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-202), ul. Legnicka 48A
b/ "Wiarygodne opinie" w ramach usługi świadczonej przez Okazje.info z siedzibą w Łodzi (90-418)Al.Tadeusza Kościuszki 23/25
c/ "Opinie konsumenckie Google" w ramach usługi świadczonej przez Google Inc, Barrow Street Dublin 4, Irlandia
polegających na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiety posprzedażowej służącej na uzyskaniu od Kupującego opinii na temat dokonanej transakcji oraz zakupionego produktu, a także na zamieszczeniu w serwisie dostępnych w domenach Ceneo.pl, Okazje.Info.pl oraz przeglądarce Google wyrażonych opinii. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep internetowy Voronet jest upoważniony, po zaakceptowaniu przez Kupującego informacji o ocenie posprzedażowej, przesłać zaproszenie do wypełnienia ankiety na adres poczty elektronicznej Kupującego. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane przetwarzane są w celu:
1. Zawarcia i realizacji umowy świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny Voronet, do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
2. Świadczenia usługi Konta Klienta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO .
3. Realizacji przez Administratora danych ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem sklepu internetowego Voronet, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator danych albo Państwo możemy mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych na Koncie Użytkownika, danych dotyczących umowy zawartej na odległość sprzedaży produktów za pośrednictwem witryny, danych przetwarzanych w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania w formularzu kontaktowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.
5. Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi produktów oferowanych przez sklep internetowy Voronet – aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

ORGAN NADZORCZY

Podjęte działania przez sklep internetowy Voronet mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do witryny, i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania do serwisu. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy o wylogowanie po zakończeniu korzystania z witryny.
Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych, jak i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu należy skontaktować się z nami pod adresem: bok@voronet.pl

Większość danych osobowych powiązanych z kontem można zmodyfikować po zalogowaniu się do witryny sklepu, w zakładce Ustawienia konta. Dostępna jest tam także funkcja, za pomocą której można zgłosić chęć usunięcia Państwa konta.

W przypadku, gdy macie Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:  Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejszym uprzejmie informujemy, iż w ramach serwisu sklepu internetowego Voronet wykorzystywane są pliki cookies czyli dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci obsługiwanego przez Państwa urządzenia (np. komputer PC, laptop, tablet, telefon komórkowy, smartfon). Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy Voronet w celu obsługi witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

   

Przeznaczeniem plików cookies na serwisie Voronet jest:
a/ Dostosowanie zawartości stron internetowych serwisu do preferencji każdej osoby przeglądającej serwis oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b/ Tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c/ Utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie ma konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie serwisu.

   

Pliki cookie używane na naszej stronie internetowej dzielimy na:

Techniczne pliki cookie – ich obecność jest wymagana do prawidłowego działania i wyświetlania witryny oraz wszystkich podstawowych funkcji, takich jak bezpieczeństwo, logowanie, wybór języka, przechowywanie produktów w koszyku czy zapisywanie ustawień prywatności. Nasz sklep internetowy nie może poprawnie funkcjonować bez tych ciasteczek. Techniczne pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych. 

oraz pozostałe /opcjonalne/, które wykorzystujemy jedynie wówczas, gdy użytkownik wyrazi na nie zgodę:

Analityczne pliki cookie – dostarczane przez nas lub podmioty trzecie, pozwalają nam określać ilość użytkowników, a tym samym przeprowadzić pomiar i analizę statystyczną korzystania przez użytkowników z oferowanych usług. W tym celu analizowane jest Twoje przeglądanie naszego sklepu internetowego, aby ulepszyć ofertę naszych produktów lub usług, które Ci oferujemy.

Preferencyjne pliki cookie - zapamiętują informacje, dzięki którym użytkownik uzyskuje dostęp do witryny, a tym samym umożliwiają nam dostosowanie treści i ofert na stronie nszego sklepu do potrzeb i zainteresowań użytkowników. Może to obejmować np. polecanie produktów na podstawie historii przeglądania przez użytkownika lub przechowywanie zawartości koszyka. 

Marketingowe pliki cookie – dostarczane przez nas lub naszych partnerów, pozwalają nam analizować ruch użytkownika w internecie celem dostosowania ofert, treści lub reklam wyświetlanych w naszej witrynie, witrynach stron trzecich i mediach społecznościowych.

              

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku możecie Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Brak zmiany ustawień przez Państwa w zakresie własnego urządzenia końcowego (przeglądarki internetowej) oznacza wyrażenie przez Państwa zgody na takie działania serwisu Voronet. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane przez partnerów współpracujących z serwisem sklepu internetowego Voronet oraz reklamodawców i podlegać ich własnej polityce prywatności. Wyłączenie opcji przechowywania plików cookies powoduje utratę funkcjonalności sklepu internetowego, a w szczególności uniemożliwia złożenie zamówienia przez stronę internetową https://voronet.pl
W przypadku opisanym powyżej macie Państwo nadal możliwość złożenia zamówienia telefonicznie.

      

Podczas wizyty w naszym sklepie internetowym zostanie wyświetlony baner z informacją o korzystaniu z plików Cookies. Wybierając opcję „Akceptuję wszystkie” będzie to oznaczać, że akceptujesz wszystkie pliki cookie, które są umieszczone w naszym serwisie oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacjami na temat tych plików oraz celów ich stosowania, a także przypadków, w których dane zgromadzone z pomocą tych plików są przekazywane naszym partnerom.

W przypadku niezbędnych plików cookie Państwa zgoda nie jest wymagana, ponieważ pliki tego rodzaju zapewniają pełne i nieprzerwane funkcjonowanie witryny sklepu.

Jeśli nie chcesz, aby opcjonalne pliki cookie były zapisywane na Twoim urządzeniu, możesz wybrać opcję “Zapisz moje preferencje”. Wybierając ją odrzucisz wszystkie, oprócz niezbędnych plików cookie, które stosujemy w witrynie.

    
Sklep internetowy Voronet zbiera dane Klientów (takie jak nick, pseudonim i inne), którzy dobrowolnie umieszczają komentarze do produktów na stronie serwisu. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowania Klientów na stronie witryny, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron sklepu internetowego. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Klientów zamieszczających komentarze do produktów, mogą zostać użyte w celu promocji sklepu internetowego lub produktów znajdujących się w ofercie sklepu. Podobnie w celu promocji zarówno sklepu, jak i produktów mogą zostać użyte komentarze Klientów. Sklep internetowy Voronet zastrzega sobie prawo do nie umieszczania opinii zawierających wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z 7.10.1999 r.), a także informacji obrażających osoby i ich dobra osobiste (art. 23 Kodeksu Cywilnego) oraz uczucia religijne i inne narodowości (art. 194 - 196 Kodeksu Karnego). Sklep internetowy Voronet nie zamieszcza informacji do prywatnych stron internetowych zawierających dane osobowe i teleadresowe oraz opinii skierowanych do obsługi sklepu internetowego.
W ramach witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep internetowy Voronet nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

     

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy o Ochronie Danych osobowych, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 06.03.2024 r.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań dotyczących stosowanej przez serwis Polityki prywatności, prosimy o kontakt telefoniczny (+48) 512 768 464 lub pocztą elektroniczną na adres: bok@voronet.pl
Z naszej strony prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności i za każdym razem o wylogowanie się  z witryny w celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym.

(Poznań, 6.03.2024)

Polub nas na Facebook

Śledź nas na Twitter

Śledź nas na Instagram